Το Ασύρματο  Δίκτυο Σιδηροκάστρου είναι μια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προσπάθεια που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2004. Αφορά τις ασύρματες ψηφιακές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Για πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του δικτύου επισκευτείτε τις Frequently Asked Questions (FAQ).

Ο σκοπός μας είναι :
 

  • Η κατάρτιση, ανάπτυξη και χρήση δικτύου ασύρματης ψηφιακής τηλεπικοινωνίας στην περιοχή του Σιδηροκάστρου.

  • Η ανάπτυξη της τεχνολογίας ασυρμάτων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών.

  • Η εκπαίδευση στην χρήση των ασυρμάτων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών.

  • Η ενημέρωση του κοινού, η προβολή και η διάδοση της τεχνολογίας των ασυρμάτων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών.

  • Η προώθηση της ιδέας παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών αμφίδρομης ψηφιακής τηλεπικοινωνίας, με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
     

Τα κίνητρα μας είναι :

  • Δίψα για ολοένα και περισσότερες γνώσεις πάνω σε δίκτυα υπολογιστών.

  • Ευρυζωνική επικοινωνία μεταξύ των μελών του δικτύου για διάφορες ηλεκτρονικές εφαρμογές.

  • Διάδοση του ελεύθερου (όχι πειρατικού) λογισμικού στην περιοχή του Σιδηροκάστρου.

Sidirokastro Wireless Network                                                              www.sidnet.gr